O nas

To sporočilo pravi, da nam Bog po Jezusovi nadomestni smrti izbriše vse napake. Samo po veri, to je zaupanju v Jezusa kot našega voditelja in predstavnika, brez kakršnihkoli religioznih ali drugih dejanj, smo sprejeti pri Bogu. Zato smo osredotočeni na evangelij in se tako imenujemo evangelijski kristjani.

Skozi čas tudi kristjani odstopajo od tega osrednjega sporočila, zato si prizadevamo, da bi ga ohranjali s pomočjo načel, ki so znana že iz reformacijskih časov: samo milost, samo Kristus, samo Biblija in samo vera. Ta načela so vodila tudi slovenskega reformatorja Primoža Trubarja. Zaradi takšne nenehne reforme cerkvenega življenja in verovanja se imenujemo tudi reformirana cerkev.

Kontakt

Peter Novak, pastor

Mobitel: +386 40 416 174

SEDEŽ
Reformirana evangelijska cerkev
Krekova ulica 17, 1218 Komenda

SREČANJA
Vsako nedeljo od 10. do 12. ure

Ljubljana, Poljane
Ulica Janeza Pavla II 13
1000 Ljubljana