Kdo smo

Smo Kristusovi učenci, ki želijo živeti življenja, predana Jezusu Kristusu, vsak dan in na vsakem področju. Kristus ni le naš Rešitelj, ampak je tudi Gospod oz. naš Gospodar. Svoja življenja mu vračamo, ker je on prvi dal svoje življenje za nas.

Zbiramo se z namenom, da se med seboj spodbujamo in krepimo, oznanjamo evangelij, skupaj slavimo in spoznavamo Boga. Apostol Pavel namreč pravi:

“Kristusova beseda naj bogato prebiva med vami. V vsej modrosti se med seboj poučujte in spodbujajte. S psalmi, hvalnicami in duhovnimi pesmimi v svojih srcih hvaležno prepevajte Bogu.” Pismo Kološanom 3,16

Povezujemo se tudi z drugimi krščanskimi cerkvami po Sloveniji in po vsem svetu, saj smo mnenja, da smo vsi skupaj del Kristusove slovenske cerkve in kot Slovenci del Kristusove svetovne cerkve.

V svoje okolje se vključujemo predvsem s programi za mlade, s katerimi izgrajujemo mlade generacije, jim pomagamo spoznavati Boga in razmišljati globlje, dajemo pa jim tudi priložnost, da se naučijo zdravo preživljati prosti čas, brez drog in alkohola.

Krščanska cerkev Kalvarija

Krščanska cerkev Kalvarija je protestantska cerkev, ki je del mednarodnega gibanja krščanskih cerkva Calvary Chapel in ne pripada nobeni denominaciji. Na svetu obstaja več kot 2000 cerkva Calvary Chapel, vendar je vsaka cerkev samostojna. Skupna nam je ljubezen do Boga in želja, da služimo ljudem. Verjamemo, da cerkev ni organizacija, temveč skupina (družina) ljudi, ki so zedinjeni v veri v Jezusa Kristusa. On je glava cerkve, Sveto pismo pa je temelj vsega, kar verjamemo in delamo.

Zato vsako nedeljo preučujemo Sveto pismo, med tednom pa v različnih biblijskih skupinah, da bi živeli tako, kot nas uči Gospod. Poleg močnega poudarka na Božji besedi hrepenimo po delovanju Svetega Duha v naših vsakodnevnih življenjih prek njegovih darov in sadov.

Arhiv učenj

Tedensko objavljamo učenja iz naših bogoslužji na našem YouTube kanalu:


 

 

 

Naša identiteta

Smo družina, ki pripada Jezusu, ker je on ponesel našo krivdo na KALVARIJO, da prejmemo novo življenje v obilju! Ta stavek je jedro naše identitete.  S klikom na + boste lahko prebrali kaj nam pomeni vsak del stavka.

Večina Slovencev ob besedi “cerkev” najprej pomisli na stavbo z zvonikom, freskami in dolgimi klopmi. Mi jo razumemo popolnima drugače. Sveto pismo definira cerkev kot skupino ljudi s skupnim ciljem in vrednotami. Z drugo besedo bi ji lahko rekli tudi družina, saj prav družina predstavlja skupino ljudi, ki imajo iste vrednote, cilje in nosi isto ime. Takšen je novozavezni opis in pomen cerkve. Te temelje še toliko bolj potrjuje dejstvo, da nas sam Kristus kliče kot svoje brate in sestre ter nas vabi v odnos z njegovim Očetom, ki je sedaj tudi naš Oče.

In pokazal je na svoje učence ter rekel: “Glejte, to so moja mati in moji bratje. Kdor koli namreč uresničuje voljo mojega Očeta, ki je v nebesih, ta je moj brat, sestra in mati.” Evangelij po Mateju 12, 49-50

Če gre nekdo “na kalvarijo ali skozi kalvarijo”, to razumemo kot izredno težko obdobje ali situacijo. Povsem razumljivo, saj hrib, ki se imenuje Kalvarija, še vedno stoji zunaj Jeruzalema v Izraelu, kjer je pod oblastjo Rimljanov trpelo na tisoče ljudi. Pred dobrimi dva tisoč leti je na tem hribu umrl tudi Jezus. Toda zakaj sta bila njegovo trpljenje in njegova smrt tako drugačna od smrti na tisoče drugih ljudi, ki so jih križali?

Njegova smrt je bila naša rešitev! Jezus je nase prevzel vso našo krivdo in prestopke, ki so nastali zaradi naše neposlušnosti Stvarniku. To je storil zato, da bi lahko prejeli njegov mir in njegovo pravičnost.

On pa je bil ranjen zaradi naših prestopkov, strt zaradi naših krivd. Kazen za naš mir je padla nanj, po njegovih ranah smo bili ozdravljeni. Izaija 53, 5

Za nas je Kalvarija čudovita beseda. Zavedamo se, da je Kristus tisti, ki je naredil nekaj, česar sami nismo mogli narediti – poravnal je naše dolgove pred Bogom. Zato je v ospredju naših življenj Gospod in ne trpljenje.

Ker je Jezus prevzel nase naše krivice in bolečine, nam je podaril možnost, da lahko brez madežev stopimo pred nebeškega Očeta. Povabljeni smo v novo življenje, ki ga lahko prejmemo samo po veri, zaradi Božje milosti. Kot je zapisal apostol Pavel cerkvi v Efezu, si novega življenja sami ne moremo prislužiti:

Z milostjo ste namreč odrešeni po veri, vendar to ni iz vas, ampak je Božji dar. Niste odrešeni iz del, da se ne bi kdo hvalil. (Efežanom 2,8-9) Z drugimi besedami, je to povedal Jezus v Evangeliju po Janezu 3,16.

V Kalvariji si želimo, da bi prebivalci Celja, okoliških občin in vsi Slovenci in Slovenke slišali to veselo novico in razumeli, kaj jim Jezus ponuja. Novo življenje je lahko tudi njihovo! Začetek novega življenja pa je le prvi korak pri tem, kar nam ponuja Jezus. Ko se resnično pokesamo starega življenja in Kristusa po veri sprejmemo za svojega odrešenika in Gospoda, nas čaka še veliko več.

Obljuba o novem življenju je še toliko odličnejša, ko preberemo, kakšno je novo življenje, ki nam ga ponuja Kristus:

Jaz sem prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju. (Janez 10, 10b)

Življenje v obilju je torej na voljo vsakemu kristjanu, ki Jezusu popolnoma preda svoje življenje. Obilje, ki nam ga daje, je povezano z njegovo nebeško perspektivo in pomeni:

– obilje v duhovni rasti in osebnem odnosu z njim,

– obilje odnosov in našega čustvenega in fizičnega zdravja,

– obilje v dobrinah, ki jih potrebujemo za življenje,

– obilje na veliko drugih načinov in v veliko drugih rečeh, na katere sami včasih niti ne pomislimo.

Obljubo o obilju je zapisal tudi apostol Pavel v 2. pismu Korinčanom:

Bog pa vas more presežno obdariti z vsakršno milostjo, tako da boste v vsem vedno imeli vsega dovolj zase in boste imeli izobilje za vsako dobro delo, kakor je pisano: Razsul je, dal je ubogim; njegova pravičnost ostane na veke. (2. pismo Korinčanom 9,8-9)

Kontaktna oseba:

Pastor: Aleš Lajlar, 041 /850 – 651
ales.lajlar@gmail.com

Naslov:

Stara Dečkova cesta 12
3000 Celje, Slovenija

Bogoslužja potekajo vsako nedeljo ob 10.o00 uri. Lepo vabljeni


 

NAŠI VODITELJI

Aleš in Whitney
Aleš in WhitneyPastor in žena
Urh in Doroteja
Urh in DorotejaVodji mladinskega dela
Joe in Sintija
Joe in SintijaGostoljublje in oskrba